Home / ITA ONLINE

ITA ONLINE

ITA ONLINE

ติดต่อเรา ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต หรือที่ E-Mail  p ...

Read More »

o27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

o27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล o แสด ...

Read More »

o23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

o23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเด ...

Read More »

o20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ...

Read More »

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงผลการด ...

Read More »

o12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี o แสดงผลการดำเนินง ...

Read More »

แผนยุุทธศาสตร์หรืือแผนการขับเเคลื่อนหน่วยงาน O4

Read More »

รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2564

Read More »

o24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ ...

Read More »

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

o21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ o แส ...

Read More »