Home / งานวิชาการ

งานวิชาการ

นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นักเรียนโร ...

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุิ์

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสิน ...

Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนโพนพิทยาคม นำโดย ผอ.โสภณ ...

Read More »

โครงการพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม

โรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพาน้อง กลับมาเรียน ...

Read More »

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

นายโสภณ อุดรสรรพ์ นายพชกร โกพลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบร ...

Read More »

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโด ...

Read More »

รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566

ขอขอบคุณ  ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา  รองผู้อำนวยการสำนั ...

Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐ ...

Read More »

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 โพนพิทยาคม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 โพนพิทยาคม โดยผอ.โสภณ  อ ...

Read More »

ให้การต้อนรับนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่มานิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2565 นายโสภณ อุดรสรรพ์ ผู้อำนว ...

Read More »