Home / งานกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน

อบรมตามโครงการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร

นายสมหวัง ใยวังหน้า นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านโพน ...

Read More »

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโด ...

Read More »

พิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม 25 กรกฎาคม 2566

พิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม 25 ก ...

Read More »

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนโพนพิทยาคม น ...

Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึก ...

Read More »

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนโ ...

Read More »

โครงการพี่ทหารสานฝัน

โครงการพี่ทหารสานฝัน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง ...

Read More »