Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพนพิทยาคม ประเภทนักเรียนทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธ ...

Read More »

โครงการค่ายวิทย์ สัญจร ครั้งที่ 7 ณ โพนพิทยาคม

เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 คณาจารย์ และนิสิต ส ...

Read More »

นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมจำนวน 20 คน ไปรับมอบหมวกนิรภัย จาก สภ.โพนนาแก้ว

วันนี้ 25 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมจ ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการค่ายเรียนรู้ทักษะการเป็นนักวิทยาการข้อมูล (Data Sciencetial)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการค่ายเรียนรู้ทักษะการเ ...

Read More »

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ โพนพิทยาคม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนโพน ...

Read More »

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ร่วมกันบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดสกลนคร

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 1 ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบัยที่ 2/2564 เรื้องปิดสถานศึกษา เนื้องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โรงเรียนโพนพิทยาคม ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนโพนพิทยาคม ฉบับที่ 1 มาตรการรักษาความปลอดภัยจาก โรคโควิด -19

Read More »

นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมเข้ารับการอบรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนปี 2563

นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมเข้ารับการอบรมตามโครงการ ...

Read More »

ครูและนักเรียนเข้ารับการอบรม หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย กับ บริษัท สกล วีซี มอเตอร์ ผู้แทนจำหน่าย รถยนต์ Honda สกลนคร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแสดขาวโรงเรียนโพนพิทยาคม

ครูและนักเรียนเข้ารับการอบรม หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ...

Read More »