Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ก้าวสู่ฝัน ที่ตั้งใจไว้

About admin

Check Also

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายโสภณ อุดรสรรพ์

การตรวจเยี่ยม ป ...