การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโพนพิทยาคม 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีท่านผอ.สิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน

1.กำหนดการจัดงานคืนสู่เหย้า วันที่ 13 เมษายน 2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ประธานแต่ละรุ่น ร่วมประชุม ณ โพนพิทยาคม
2. หารือเรื่อง ประกาศเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน ชาย หญิง