โรงเรียนโพนพิทยาคม โดยรองผู้อำนวยการ พชกร โกพลรัตน์ ได้เข้ารับการอบรม ห้องเรียนคุณภาพ โดยมีท่านรองวิชาญ เกษเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องภูมิพลังแผ่นดิน สพม.สกลนคร ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2566