โครงการพี่ทหารสานฝัน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม โดย ผอ.โสภณ อุดรสรรพ์ มอบหมายให้ ผกก.นักศึกษาวิชาทหาร นายสุรศักดิ์ จันทร์ธรรม นำนักเรียน ม.4 ม.5 จำนวน 10 คน เข้ารับทุนการศึกษา เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ จำนวน 10 ทุน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธิแสนวิทยา