นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รับมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอโพนนาแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖