การประชุมสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีการประชุมสภานักเรียนชุดใหม่ โดยมีนายโสภณ อุดรสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม มาเป็นประธาน ในครั้งนี้ โดยมี คณะ กรรมการสภานักเรียน ประธานนักเรียน นายเมธาสิทธิ์ เอ็นมาก ร่วมเสนอแนะ แนวทาง การพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างแนวทางประชาธิปไตยในสถานศึกษา มีครูนรากร สุทธิอาจ ครูสุรศักดิ์ จันทร์ธรรม ครูนวพร ชำนาญเวช เข้าร่วมรับฟัง และดูแลการประชุม จนสำเร็จไปได้ด้วยดี