หากกล่าวถึง “สุนทรภู่ เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” และคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “วันที่ 26 มิถุนายน” ของทุกปี คือ “วันสุนทรภู่”

ในการนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนส่งผลงานและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอันเป็นสัญลักษณ์ของวันสุนทรภู่ อาทิ การแต่งคำประพันธ์ การขับอาขยานทำนองเสนาะ เป็นต้น และจัดขึ้นในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖