Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับมอบเกียรติบัตร ครูที่ผ่านการอบรมและร่วมคัดกรองอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น

รับมอบเกียรติบัตร ครูที่ผ่านการอบรมและร่วมคัดกรองอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น

นายบรรณศักดิ์ จันทมา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ได้มอบเกียรติบัตร ครูที่ผ่านการอบรมและร่วมคัดกรองอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เกียรติบัตร โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับมอบเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดกิจกรรมโดยโรงเรียนโพนพิทยาคม ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

About admin

webmaster หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

Check Also

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

นายโสภณ อุดรสรร ...