Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

นายโสภณ อุดรสรรพ์ นายพชกร โกพลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครูนักเรียนโพนพิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม ในวันที่ 27 กรกฏาคม  2566

About admin

webmaster หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

Check Also

อบรมตามโครงการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร

นายสมหวัง ใยวัง ...