ประกาศโรงเรียนโพนพิทยาคมเรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนโพนพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนโพนพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๖๖