เว็ปไซต์โรงเรียนโพนพิทยาคม
https://www.ptk.ac.th

facebook โรงเรียนโพนพิทยาคม
https://www.facebook.com/phonpith

Instargramโรงเรียนโพนพิทยาคม
https://www.instargram.com/phonpith

YOUTUBE โรงเรียนโพนพิทยาคม
https://www.youtube.com/@Phonpithayakom


Tiktok โรงเรียนโพนพิทยาคม
https://www.tiktok.com/@phonpithayakom