Home / ข้อมูลพื้นฐาน / อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน

อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน

อักษรย่อประจำโรงเรียน
พ.พ.ค.

สีประจำโรงเรียน

           แสด  –  ขาว

สีแสด    หมายถึง ความอดทน  ความสามัคคี


สีขาว    
หมายถึง ความใสบริสุทธิ์

About admin

Check Also

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2565

O1 : โครงสร้างห ...