Home / ข้อมูลพื้นฐาน / อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน

อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน

อักษรย่อประจำโรงเรียน
พ.พ.ค.

สีประจำโรงเรียน

           แสด  –  ขาว

สีแสด    หมายถึง ความอดทน  ความสามัคคี


สีขาว    
หมายถึง ความใสบริสุทธิ์

About admin

webmaster หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

Check Also

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

  ชื่อผู้บ ...