Home / ข้อมูลพื้นฐาน / ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564

 

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 7 13 20
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 7 14 20
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 10 15 25
รวมทั้งหมด 11 15 25

About admin

webmaster หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

Check Also

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

  ชื่อผู้บ ...