วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2565 นายโสภณ อุดรสรรพ์ ผู้อำนวยการ นายพชกร โกพลรัตน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโพนพิทยาคม พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่มานิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม