วันที่ 27ธันวาคม 2565นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.สพม.สกลนคร ดร.ศน พงษ์สวัสดิ์ สายกัน ศน วาสนา ศิริจันทพันธุ์ มานิเทศติดตาม ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน และแหล่งเรียนรู้ชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนโพนพิทยาคม โดยมีนายโสภณ อุดรสรรพ์ ผอ.โรงเรียนโพนพิทยาคม รองผอ พชกร โกพลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ