วันที่ 9-10 มกราคม 2566 ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม ได้ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียนของเราครบ 43 ปี โดยมี ผอ.โสภณ อุดรสรรพ์ รองพชกร โกพลรัตน์ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยมีการทำบุญประทายข้าวเปลือก เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนของเรา ให้น่าอยู่ น่าเรียน ขอขอบคุณ ผู้ปกครอง ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้