19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองผอ.พชกร โกพลรัตน์ มาเป็นประธานในครั้งนี้ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้แนวทางปฏิบัติตน การเรียนรู้ระเบียบแนวทางปฏิบัติ จากคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ความรู้คู่ความบันเทิงจาก คณะสภานักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ณ ห้องประชุมแสดขาว เวลา 13:00:16:00