โรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 โโยมร ผอ.โสภณ  อุดรสรรพ์ มาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้