โรงเรียนโพนพิทยาคม
79 หมู่ 7 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ 042-170-446

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  7 กม.