Home / งานบุคคล

งานบุคคล

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโด ...

Read More »

ให้การต้อนรับนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่มานิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2565 นายโสภณ อุดรสรรพ์ ผู้อำนว ...

Read More »