Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวันคริสต์มาส และ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 29 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส และ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 29 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส และ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 29 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีนายโสภณ  อุดรสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในงานมีการประกวดร้องเพลง ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการแสดงการเต้น Cover และกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่

About admin

Check Also

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายโสภณ อุดรสรรพ์

การตรวจเยี่ยม ป ...