Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับการนิเทศติดตาม ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน และแหล่งเรียนรู้ชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนโพนพิทยาคม

รับการนิเทศติดตาม ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน และแหล่งเรียนรู้ชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนโพนพิทยาคม

วันที่ 27ธันวาคม 2565นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง ผอ.สพม.สกลนคร ดร.ศน พงษ์สวัสดิ์ สายกัน ศน วาสนา ศิริจันทพันธุ์ มานิเทศติดตาม ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน และแหล่งเรียนรู้ชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนโพนพิทยาคม โดยมีนายโสภณ อุดรสรรพ์ ผอ.โรงเรียนโพนพิทยาคม รองผอ พชกร โกพลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ

About admin

Check Also

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายโสภณ อุดรสรรพ์

การตรวจเยี่ยม ป ...