Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โพนพิทย์เกมส์ 66

โพนพิทย์เกมส์ 66

โรงเรียนโพนพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โพนพิทย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อย

About admin

Check Also

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายโสภณ อุดรสรรพ์

การตรวจเยี่ยม ป ...