Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิทยากร จัดการเรียนรู้ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ แบบ Hybrid Learning เฟสม2 Live สด ผ่านระบบ Zoom

วิทยากร จัดการเรียนรู้ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ แบบ Hybrid Learning เฟสม2 Live สด ผ่านระบบ Zoom

โพนพิทยาคม นำโดยท่านผอ.โสภณ อุดรสรรพ์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ให้ความสำคัญกับสถานศึกษาโดยคัดเลือกบุคลากรโรงเรียนโพนพิทยาคม คุณครูนรากร สุทธิอาจ เป็นวิทยากร จัดการเรียนรู้ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ แบบ Hybrid Learning เฟสม2 Live สด ผ่านระบบ Zoom ให้ครูทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรับชม เมื่อเวลา 09.00น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

About admin

Check Also

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายโสภณ อุดรสรรพ์

การตรวจเยี่ยม ป ...