Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม

About admin

webmaster หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

Check Also

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

นายโสภณ อุดรสรร ...