Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รับมอบทุนการศ ...

Read More »

โครงการพี่ทหารสานฝัน

โครงการพี่ทหารสานฝัน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง ...

Read More »

การอบรม ห้องเรียนคุณภาพ สพม สกลนคร

โรงเรียนโพนพิทยาคม โดยรองผู้อำนวยการ พชกร โกพลรัตน ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโพนพิทยาคม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโพนพิทยาคม 21 ...

Read More »

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนโพนพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

งานแนะแนวโรงเรียนโพนพิทยาคม นำโดยคุณครูมัณฑณา อินธ ...

Read More »

วิทยากร จัดการเรียนรู้ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ แบบ Hybrid Learning เฟสม2 Live สด ผ่านระบบ Zoom

โพนพิทยาคม นำโดยท่านผอ.โสภณ อุดรสรรพ์ ได้รับเกียรต ...

Read More »

โพนพิทย์เกมส์ 66

โรงเรียนโพนพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภา ...

Read More »

กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมินผล

นายโสภณ  อุดรสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพชกร  โ ...

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ที่ผ่ ...

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านเชียง วัดป่าสันติธรรม และ พันนาบุรี

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านเชียง วัดป่าสันติธรรม และ พ ...

Read More »