Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่มานิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2565 นายโสภณ อุดรสรรพ์ ผู้อำนว ...

Read More »

โครงการเพาะเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน โรงเรียนโพนพิทยาคม

โรงเรียนโพนพิทยาคม โดย ผอ.โสภณ อุดรสรรพ์ รองผอ.พชก ...

Read More »

โพนพิทยาคมเป็นสนามสอบธรรมศึกษา แม่กรองธรรม สนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก มีลูกๆนักเรียนโพนพิทยาคม มาสอบในครั้งนี้

โพนพิทยาคมเป็นสนามสอบธรรมศึกษา แม่กรองธรรม สนามหลว ...

Read More »

ยินดีต้อนรับ ผอ.โสภณ อุดรสรรพ์ สู่โพนพิทยาคม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการสถานศึกษา ...

Read More »

กิจกรรมเดินวิ่งปั่นจ้าวสนามชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอโพนนาแก้ว

เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2565 ที่ผ่านมา ชมรมทูบีนัม ...

Read More »

กิจกรรมการประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอล โรงเรียนโพนพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565

ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อ ...

Read More »

คณะสัตวศาสตร์มาให้ความรู้แนะแนวการศึกษา่ต่อ ณ โพนพิทยาคม

Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ที่กำลังศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ที่ได ...

Read More »

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนโพนพิ ...

Read More »

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายเอกชัย วรรณทอง นายพชกร โกพลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบร ...

Read More »