Home / ภารกิจผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโด ...

Read More »

พิธีแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดสุวรรณรัตนาราม บ้านอ้อมแก้วน้อย

25 กรกฎาคม 2566 นายโสภณ อุดรสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเร ...

Read More »

รับมอบเกียรติบัตร ครูที่ผ่านการอบรมและร่วมคัดกรองอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น

นายบรรณศักดิ์ จันทมา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช ...

Read More »

การประชุมสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การประชุมสภานักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...

Read More »

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายโสภณ อุดรสรรพ์

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำ ...

Read More »

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 โพนพิทยาคม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 โพนพิทยาคม โดยผอ.โสภณ  อ ...

Read More »

กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมินผล

นายโสภณ  อุดรสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพชกร  โ ...

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านเชียง วัดป่าสันติธรรม และ พันนาบุรี

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านเชียง วัดป่าสันติธรรม และ พ ...

Read More »

ลูกเสือ เนตรนารีโพนพิทยาคม เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ที่ไร่สักทอง แคมป์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ลูกเสือ เนตรนารีโพนพิทยาคม เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ...

Read More »

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โรงเรียนโพนพิทยาคม นำโดยนายโสภณ อุดรสรรพ์ ผู้อำนวย ...

Read More »