Home / ภารกิจผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายโสภณ อุดรสรรพ์

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำ ...

Read More »

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 โพนพิทยาคม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 โพนพิทยาคม โดยผอ.โสภณ  อ ...

Read More »

กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมินผล

นายโสภณ  อุดรสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพชกร  โ ...

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านเชียง วัดป่าสันติธรรม และ พันนาบุรี

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านเชียง วัดป่าสันติธรรม และ พ ...

Read More »

ลูกเสือ เนตรนารีโพนพิทยาคม เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ที่ไร่สักทอง แคมป์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ลูกเสือ เนตรนารีโพนพิทยาคม เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ...

Read More »

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โรงเรียนโพนพิทยาคม นำโดยนายโสภณ อุดรสรรพ์ ผู้อำนวย ...

Read More »

รับการนิเทศติดตาม ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน และแหล่งเรียนรู้ชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนโพนพิทยาคม

วันที่ 27ธันวาคม 2565นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รอง ผอ. ...

Read More »

พิธีทำบุญประทายข้าวเปลือกเนื่องในวันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียนโพนพิทยาคม ครบรอบ 43 ปี

วันที่ 9-10 มกราคม 2566 ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม ได้ท ...

Read More »

ท่านผอ.โสภณ อุดรสรรพ์ รอง ผอ.พชกร โกพลรัตน์ ได้ทำพิธีบอกกล่าวศาลเจ้าปู่

ท่านผอ.โสภณ อุดรสรรพ์ รอง ผอ.พชกร โกพลรัตน์ ได้ทำพ ...

Read More »

กิจกรรมวันคริสต์มาส และ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 29 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส และ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 29 ธั ...

Read More »