Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนโพนพิทยาคม นำโดย นายโสภณ อุดรสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพชกร โกพลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการป้องกันภัยจากยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๑ โรงเรียนโพนพิทยาคม

About admin

webmaster หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

Check Also

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

นายโสภณ อุดรสรร ...