Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรมตามโครงการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร

อบรมตามโครงการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร

นายสมหวัง ใยวังหน้า นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านโพน เดินทางมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร มีทีมวิทยากร งานจราจร จากสถานีตำรวจโพนนาแก้ว มาให้ความรู้ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:30-14.00

About admin

webmaster หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

Check Also

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

นายโสภณ อุดรสรร ...