Home / ภารกิจผู้บริหาร (page 3)

ภารกิจผู้บริหาร

ผอ.เอกชัย วรรณทอง มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันนี้ 3 มีนาคม 2565 ท่าน ผอ.เอกชัย  วรรณทอง มาเป็ ...

Read More »

ผอ.เอกชัย วรรณทอง พร้อมคณะ แสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2564 ท่านผอ.เอกชัย วรรณทอง พร้อ ...

Read More »

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet สพฐ และ ร่วมประชุมออนไลน์สถานการณ์โควิดกับศูนย์รายงานสถานการณ์โควิดสพม.สกลนคร

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet สพฐ และ ร่วม ...

Read More »

นายอำเภอโพนนาแก้ว ตรวจเยี่ยม ก่อนเปิดภาคเรียน

ผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสต้อนร ...

Read More »

ผอ.เอกชัย วรรณทอง ให้การต้อนรับ คณะครูจากอำเภอโพนนาแก้ว มาร่วมจัดกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอโพนนา ...

Read More »

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

24 ธันวาคม 2562  นายนวพลช์ นามวงศ์ ประธานคณะกรรมกา ...

Read More »

ท่านผอ.เอกชัย วรรณทอง พร้อมคณะครู โรงเรียนโพนพิทยาคมร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณยายรัศมี อุตนาม

ท่านผอ.เอกชัย วรรณทอง พร้อมคณะครู โรงเรียนโพนพิทยา ...

Read More »

ผอ.เอกชัย วรรณทอง คณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบ 4

20-22 พฤศจิกายน 2562 นายนวพลช์ นามวงศ์ ประธานคณะกร ...

Read More »